Miscellanea

Životopis

Současné zaměstnání

Docent na katedře biblistiky a judaistiky
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova (HTF UK)
Pacovská 350, 140 21 Praha 4

Studium

 • 2003–2007: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – doktorské studium (disertační práce Pojem synthesis ve spisu De compositione verborum Dionýsia z Halikarnássu)
 • 1997–2003: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1993–1998: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1992/1993: Teologický konvikt v Litoměřicích

Kvalifikace

 • 2015: Jmenován docentem pro obor teologie.
 • 2007: Ph.D. v oboru klasická filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2003: Mgr. v oboru řečtina – latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1998: Mgr. v oboru katolická teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy

Praxe

 • od 2007: proděkan pro rozvoj HTF UK
 • od 1999: asistent na katedře biblistiky a judaistiky HTF UK (výuka řečtiny, příležitostně latiny, výběrové semináře z oblasti řecké literatury); 2000–2002: fakultní koordinátor HTF UK pro ECTS (kreditní systém)
 • 1998/1999: lektor latiny na Institutu ekumenických studií a řečtiny na HTF UK

Badatelské projekty

 • Grant GA AV č. IAA912500701, Počátky atticistického hnutí a teorie prozaického stylu u Dionýsia z Halikarnássu (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě; řešitel; doba řešení: 2007–2010)
 • Grant MŠMT č. LC 4538, Centrum biblických studií (externí spolupráce: komentované překlady NZ apokryfů a spisů apoštolských otců)
 • Grant GA UK č. 333/2001, Překlad novozákonních apokryfů (externí spolupráce: překlad a studie)

Další aktivity

Miscellanea

Stránka užívá soubory cookies pro zajištění co nejlepší funkce.