Miscellanea

Křesťanská exegeze

Justin: Dialog se Židem Tryfónem

Křesťanská exegeze

Justin (cca 100–165) byl křesťanský filozof a apologeta, který napsal několik spisů, z nichž se dochovala Apologie (obhajoba křesťanství) adresovaná císaři Antoninu Piovi a Dialog s Židem Tryfónem. V tomto druhém textu Justin po úvodních autobiografických poznámkách argumentuje, že křesťanství, které označuje jako „filozofii“, je pravdivé, protože naplňuje proroctví židovských posvátných textů. Nerevidovaný překlad prvních 20 z celkových 142 paragrafů byl vytvořen na semináři Četba patristické literatury na HTF UK v ZS a LS 2015/2016. Zaznamenala ho Rostislava Gažíková-Fečová (čísla stránek dle Justini Martyris Apologiae pro Christianis et Dialogus cum Tryphone. Ed. M. Marcovich. Walter de Gruyter, 2005).


Órigenés: prolog Komentáře k Žalmům

Křesťanská exegeze

Órigenés z egyptské Alexandrie (184–253) byl jeden z nejvýraznějších teologů starověku (určitě významnější než jeho někdejší obdivovatel a překladatel a později nesmiřitelný kritik Jeroným). V Alexandrii vedl Órigenés katechetickou školu. Posledních 22 let života působil jako kazatel v palestinské Caesareji. Je zakladatelem textové kritiky a systematické exegeze Písma. Jeho exegetická metoda vycházela ze soudobé vědy, kterou byla platónská filozofie a která mu pomohla odůvodnit předpoklad dvojího smyslu Písma (materiálního a duchovního). Na začátku prologu Komentáře ke knize Žalmů (prolog CommPs 1, srov. Filokalia 2,2–3) podává výklad o nesrozumitelnosti celého Písma a prezentuje podobenství, které vysvětluje, že nejasnost každého místa Písma je nutno objasnit jiným místem, což je základní pravidlo Órigenovy vykladačské metody, které vychází se zásady alexandrijského gramatika Aristarcha ze Samothráky (220–143 př. n. l.) „vykládat Homéra Homérem“.


Theodórétos: úvod k Výkladu Žalmů

Křesťanská exegeze

Theodórétos (393–466) původem ze syrské Antiochie působil později jako biskup v syrském Kyrru. Byl to vyjikající spisovatel, jehož dílo zahrnuje exegetické a apologetické práce, dějiny církve i spekulativní teologii (byl obviněn z nestorianismu a zasáhl do polemik proti monofyzitismu). Byl tedy v oblasti dobových polemik zástupcem antiochijské teologie a rovněž jeho exegetické práce vycházejí z antiochijské exegetické tradice. Na semináři Četba patristické literatury jsme se na HTF UK v roce 2016/2017 věnovali předmluvám k výkladu Žalmů. Přečetli jsme předmluvu Eusebia z Caesareje a část Athanasiova Listu Markellinovi. Další krátká předmluva se dochovala právě od Theodóréta.


Miscellanea

Stránka užívá soubory cookies pro zajištění co nejlepší funkce.